Grote Wetering - Klarenbeek

GROTE WETERING - KLARENBEEK                                             FOTO'S

Grote Wetering

Woningb​ouwlocatie "Grote Wetering" is een ontwikkeling op grondgebied van de Gemeente Voorst en Apeldoorn in Klarenbeek. Deze locatie biedt mogelijkheid voor de realisatie van 91 woningen in verschillende types en prijsklassen. 

Deze locatie liggend ten noorden van de Hoofdweg/Klarenbeekseweg en begrensd door de Dalkweg is het resultaat van een bevolkingsbreed gedragen dorpsvisie, welke in samenwerking met de 2 gemeenten Apeldoorn en Voorst tot stand is gekomen.

Was op deze locatie primair de te verplaatsen sportaccommodatie gewenst, waarbij op de huidige sportaccommodatie de uitbreiding voor het dorp de voorkeur had. Deze ontwikkeling bleek echter niet realiseerbaar, waardoor “Klarenbeek Noord” de beste locatie bleek voor de dorpsuitbreiding met ca. 90 woningen.

De stedenbouwkundige studies over de invulling van deze locatie zijn in een werkatelier van deskundigen met de beide gemeenten uitgewerkt en bieden een toekomstige ontwikkeling voor de jaren 2014 tot 2022, waarbij elk jaar een aantal woningen gepland staan, maar waarbij bouwen naar behoefte inpasbaar is.

Vooralsnog is opnieuw ingestoken voor een grote diversiteit in woningtypen en -categorieën, waarbij een onderlinge samenhang bewaakt wordt om het geheel tot een fraaie uitbreiding van het dorp te laten worden.

Vanwege de ruime beschikbaarheid van grondpositie is gekozen voor een ruime opzet van de kavels met heel veel groen in de wijk. Praktisch elke woning kijkt uit op een groene omgeving. Ook voor de kinderen wordt een speellocatie in de wijk opgenomen.

Wij streven ernaar om het parkeren maximaal op de binnenterreinen te laten plaatsvinden, zoals ook bij de locatie
“De Dalk” is gerealiseerd.

Bij de uitwerking van het plan willen wij met de potentiële  kopers vroegtijdig om tafel gaan, om in samenwerking het gewenste bouwplan te realiseren, waarbij budget en wensen optimaal binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan moeten leiden tot een “maatpak” plan.

Ga naar www.grotewetering.nl om u in te schrijven voor 1 van de woningen. 

 
VRIJSTAANDE WONINGEN 
2 ONDER 1 KAPWONINGEN
GESCHAKELDE WONINGEN
APPARTEMENTEN
 
 
Ontwerp    Bureau BAS
Realisatie:   Dijkhof Bouw
 

               

     

LOCATIE