Visie

ONZE DIENSTEN: PLANONTWIKKELING, PLANUITWERKING EN REALISATIE

Visie

Vanuit een zorgvuldig samengesteld stedenbouwkundig plan met o.a. stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, R.O. adviseurs, civiele adviseurs en uiteraard de gemeentelijke imput op ruimtelijke ontwikkeling en welstand werken naar een projectrealisatie. Daarbij een vormgeving door één of meerdere projectarchitecten met oog voor de omgeving en de markt, de basis leggen voor een goed eindproduct. In dit verband en uiteraard ook in het stedenbouwkundige plan aandacht te hebben voor duurzaamheid in materiaalgebruik en energie.

In de planuitwerkingsfase voldoende aandacht besteden aan de wensen van de opdrachtgever met duidelijke overzichten van kosten en baten, om te komen tot de opdracht. Als ambtelijke bouwer is samenwerking met marktpartijen uiteindelijk werken aan het bouwproces tot oplevering aan de opdrachtgever(s).

Tenslotte de afwerking van het project door zorg te dragen voor de civiele werken, groen en bestratingen, welke als openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente.

Met deze visie wil D&D graag een compleet planontwikkelaar voor u zijn, om daar jaren, telkens weer met een trots gevoel, langs het project te rijden.